Status

80s Movies

Tagalog: Umaasa ako na mayroon ka ng lahat ng iyong mga paboritong mula sa 80s pelikula na magagamit sa inyo sa araw na hindi mo pakiramdam na rin.

English: I hope you have all your favorite 80s movies that are available to you today that you do not feel well.